Em sagnen les genives al respallarme les dents. Perquè em passa?.Què haig de fer?

El sagnat de genives és el signe més evident de Gengivitis
(imflamació de genives) que generalment està associat a l’acumulació de placa bacteriana i tratar per un respallat deficient.
Davant d’aquesta situació s’ha d’acudir a l’odontòleg perque determini la causa exacte del problema. Si és per acumulació de placa i tratar ,“sarro”, és realitzara la seva eliminació de la inflamació juntament amb una educació técnica i adecuada del respallat.. Si l’afectació  toca als teixits de soport de les dents s’anomena periodontitis i requereix un tractament  concret per tal d’impedir la mobilitat dentaria i la futura pèrdua de les dents.

Parking disponible per clients

Web Dental Acreditada. Veure ms informaci