Odontologia general

L’anàlisis de cada pacient es fa de forma global, utilitzant totes les disciplines de l’odontologia, sigui quin sigui el seu problema. Amb aquesta metodologia ens assegurem el  diagnòstic més precís. També la coordinació dels diferents especialistes per a tractar un mateix pacient permet disminuir al mínim els  possibles transtorns ocasionals de l’activitat. Aquesta primera exploració finalitza a recepció, on el nostre personal li entregarà de manera personalitzada la documentació relativa al seu estudi diagnòstic: el seu pla de tractament, la seqüència d’execució i el pressupost per escrit.

També li solventem tots els dubtes que pugui generar la documentació lliurada, assessorant-lo sobre les formes de pagament i les opcions de finançament.

Parking disponible per clients

Web Dental Acreditada. Veure ms informaci