Innovar és anar + enllà d’allò establert.

El nostre centre vol establir un compromís de qualitat i de servei per als nostres pacients, per això l’evolució constant en formació i noves tecnologies garantitzen una preparació dels nostres profesionals i un seguiment òptim de tots els tractaments. Un procés informatitzat ens permet fer un diagnòstic clar i efectiu. L’historial del pacient digitalitzat permet tenir un arxiu i base de dades exaustiva per a poder consultar de manera àgil i flexible en qualsevol moment.

Parking disponible per clients

Web Dental Acreditada. Veure ms informaci